KREATOR MIEJSC PRACY

Ministerstwo Pracy i Polityki społecznej w maju br. ogłosiło konkurs do II edycji Kreatora Miejsc Pracy. Spośród zgłoszonych prawie 250 firm tytuł „Kreatora miejsc pracy” oraz prawo posługiwania się przez rok logiem konkursu otrzymało 19 nagrodzonych firm w 5 kategoriach: mikro i małe przedsiębiorstwa, średnie przedsiębiorstwa przemysłowo-produkcyjne, średnie przedsiębiorstwa handlowo-usługowe, duże przedsiębiorstwa przemysłowo-produkcyjne oraz duże przedsiębiorstwa handlowo-usługowe.

Do Kapituły konkursowej zostali zaproszeni przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców. Głównym kryterium konkursu był wzrost zatrudnienia w firmie. Nie był to jednak jedyny czynnik decydujący o zwycięstwie. Znaczenie miało także zatrudnienie osób poniżej 30. roku życia, osób z grupy 50+ czy osób niepełnosprawnych.

Pod uwagę brana była także rzetelność pracodawców – m.in. to czy zatrudniają pracowników na umowach o pracę oraz czy terminowo wypłacają im wynagrodzenia.

Laureatem w kategorii mikro i małe przedsiębiorstwa została Rawsko – Bialska Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja i Praca”, natomiast wyróżnienie otrzymały dwie firmy – Marco Sp. Z o.o oraz Skłodowscy Sp. Z o.o. Statuetkę i dyplom z rąk ministra Władysława Kosiniak-Kamysza odebrał Prezes Spółdzielni – Robert Goździk na uroczystej gali, która odbyła się w dniu 1 lipca br.

 

OGŁOSZENIA

Decyzją Burmistrza Rawy Mazowieckiej administrowanie słupami ogłoszeniowymi na terenie miasta  Rawa Mazowiecka  przekazano Rawsko Bialskiej Spółdzielni Socjalnej „Nadzieja i Praca”

Wszelkie ogłoszenia mogą być zamieszczane wyłacznie za pośrednictwem Spółdzielni.

Ogłoszenia prywatne (niekomercyjne) do formatu A5 (kartka z zeszytu),  w ilości 1 sz./1 słup są zamieszczane bezpłatnie.

Za niewielką opłatą zaprojektujemy i wydrukujemy każde ogłoszenie wg indywidualnego zlecenia Klienta

Umieszczanie materiałów na słupach ogłoszeniowych odbywa się 2 razy w tygodniu (tj. w poniedziałki i środy)
Samowolne zamieszczanie ogłoszeń i plakatów moze wiązać się z opłatą administracyjną do 400zł,-, ewentualnie innymi konsekwencjami wynikającymi z ogólnie obowiazujacego prawa .

Szczegóły w Regulaminie do wglądu w biurze Spółdzielni, przy ulicy Katowickiej 24e w Rawie Mazowieckiej, a także na stronach  internetowych:

Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka – www.rawamazowiecka.pl
Rawsko – Bialskiej Spółdzielni Socjalnej „Nadzieja i Praca”  – www.spoldzielniarawa.pl

NASZYM CELEM JEST ABY SŁUPY OGŁOSZENIOWE STANOWIŁY MIEJSCE REKLAMY A JEDNOCZEŚNIE BYŁY ESTETYCZNYM ELEMENTEM WYSTROJU NASZEGO MIASTAZapraszamy do korzystania z naszych usług

Kontakt:

Kontakt – 792 724 971 w godzinach 7-15.

mail : ogloszeniaslupy@gmail.com

CENNIK
usług polegających na rozmieszczeniu materiałów na miejskich słupach
i tablicach ogłoszeniowych obowiązujący od 1 września 2015r.

Cena za jeden plakat na jeden tydzień na jednym słupie ogłoszeniowym:

 • Format A-4,B-4    1zł+VAT,

 • Format A-3,B-3    2zł+VAT,

 • Format A-2,B-2    4zł+VAT,

 • Format A-1,B-1    6zł+VAT,

 • Format A-0,B-0    8zl+VAT,

  Za wykonanie plakatowania na życzenie klienta w dodatkowym terminie zaakceptowanym przez Zarządcę, doliczana zostaje dodatkowa opłata
  w kwocie 5 zł + VAT.

 • Wykaz słupów i tablic ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta Rawa Mazowiecka.


  Nr słupa

  Oznaczenie usytuowania słupa ogłoszeniowego
  1 ul. Kazimierza Wielkiego (przy sklepie Biedronka)
  2 Skrzyżowanie ul. Mszczonowskiej z ul. Kazimierza Wielkiego
  3 Skrzyżowanie ul. Jeżowskiej z ul. Skierniewicką
  4 Skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Skorupki
  5 ul. Mickiewicza (przy targowisku miejskim)
  6 ul. Kościuszki (przy poczcie)
  7 ul. Konstytucji 3 Maja
  8 ul. Konstytucji 3 Maja (przy Miejskim Domu Kultury)
  9 Skrzyżowanie ul. Krakowskiej z ul. Południową
  10 Skrzyżowanie ul. Zwolińskiego z ul. Niepodległości
  11 Skrzyżowanie ul Kościuszki z ul. Niepodległości
  12 ul. Solidarności
  13 ul. Tomaszowska (w rejonie skrzyżowania z ul. Solidarności)
  14 ul. Słowackiego/Zalew Tatar

Regulamin i cennik do pobrania

LODOŁAMACZ 2015

Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja i Praca”
LODOŁAMACZEM 2015 w Województwie Łódzkim.

Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja i Praca” została Lodołamaczem 2015 w województwie Łódzkim w kategorii Otwarty Rynek Pracy. Podczas uroczystej gali które odbyła się w Łodzi w Muzeum Kinematografii Lodołamacza wręczył Pan Jan Zając Prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
W Kategorii Zakładu Pracy Chronionej i srebrny medal otrzymał Zakład Aktywności Zawodowej z Rawy Mazowieckiej
LODOŁAMACZE to ludzie, firmy, instytucje, które angażują się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. Tworząc coraz lepsze warunki pracy i prowadząc dojrzałą politykę personalną stają się symbolem etyki w biznesie i otwarcia na potrzeby osób niepełnosprawnych. Jednocześnie pokazują, że człowiek niepełnosprawny może być doskonałym pracownikiem zaangażowanym w budowanie sukcesu firmy.
W łódzkiej kapitule konkursu „Lodołamacze 2015” zasiedli m.in. : wojewoda Jolanta Chełmińska, marszałek Witold Stępień, prezydent Hanna Zdanowska, posłanka Iwona Śledzińska – Katarasińska, okręgowy inspektor pracy Andrzej Świderski oraz dziennikarka telewizyjna Magdalena Michalak.
Laureaci zostali zaproszeni na ogólnopolską galę Konkursu Lodołamacze 2015 która odbędzie się 29 września 2015 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. Patronat honorowy nad konkursem objęła Małżonka Prezydenta RP Pani Agata Kornhauser-Duda
Konkurs LODOŁAMACZE organizowany jest corocznie od 2006 r. W tym roku realizowana była X edycja konkursu

ZWYCIĘZCY KONKURSU LODOŁAMACZE 2015:
Kategoria Zakład Pracy Chronionej
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2015 otrzymało przedsiębiorstwo Texpol Sp. z o.o. z Dłutowa
II miejsce i srebrny medal: Zakład Aktywności Zawodowej z Rawy Mazowieckiej
III miejsce i brązowy medal: SIZEI Spółdzielnia Inwalidów Zakład Elementów Indukcyjnych ze Skierniewic
Kategoria Otwarty Rynek
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2015 otrzymała Rawsko-Bielska Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja i Praca” z Rawy Mazowieckiej
II miejsce i brązowy medal: Instytut Postępowania Twórczego Sp. reklama z o.o. z Łodzi
III miejsce i srebrny medal: Spółdzielnia Socjalna Fado z Łodzi
Kategoria Instytucja
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2015 otrzymała Fundacja Gajusz
II miejsce i brązowy medal: Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc z Wieruszowa
III miejsce i brązowy medal: Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Tytuły honorowe
SUPER LODOŁAMACZ 2015: Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
LODOŁAMACZ SPECJALNY 2015: Małgorzata Niemczyk – Poseł na Sejm RP