KREATOR MIEJSC PRACY

Ministerstwo Pracy i Polityki społecznej w maju br. ogłosiło konkurs do II edycji Kreatora Miejsc Pracy. Spośród zgłoszonych prawie 250 firm tytuł „Kreatora miejsc pracy” oraz prawo posługiwania się przez rok logiem konkursu otrzymało 19 nagrodzonych firm w 5 kategoriach: mikro i małe przedsiębiorstwa, średnie przedsiębiorstwa przemysłowo-produkcyjne, średnie przedsiębiorstwa handlowo-usługowe, duże przedsiębiorstwa przemysłowo-produkcyjne oraz duże przedsiębiorstwa handlowo-usługowe.

Do Kapituły konkursowej zostali zaproszeni przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców. Głównym kryterium konkursu był wzrost zatrudnienia w firmie. Nie był to jednak jedyny czynnik decydujący o zwycięstwie. Znaczenie miało także zatrudnienie osób poniżej 30. roku życia, osób z grupy 50+ czy osób niepełnosprawnych.

Pod uwagę brana była także rzetelność pracodawców – m.in. to czy zatrudniają pracowników na umowach o pracę oraz czy terminowo wypłacają im wynagrodzenia.

Laureatem w kategorii mikro i małe przedsiębiorstwa została Rawsko – Bialska Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja i Praca”, natomiast wyróżnienie otrzymały dwie firmy – Marco Sp. Z o.o oraz Skłodowscy Sp. Z o.o. Statuetkę i dyplom z rąk ministra Władysława Kosiniak-Kamysza odebrał Prezes Spółdzielni – Robert Goździk na uroczystej gali, która odbyła się w dniu 1 lipca br.