OGŁOSZENIA

Decyzją Burmistrza Rawy Mazowieckiej administrowanie słupami ogłoszeniowymi na terenie miasta  Rawa Mazowiecka  przekazano Rawsko Bialskiej Spółdzielni Socjalnej „Nadzieja i Praca”

Wszelkie ogłoszenia mogą być zamieszczane wyłacznie za pośrednictwem Spółdzielni.

Ogłoszenia prywatne (niekomercyjne) do formatu A5 (kartka z zeszytu),  w ilości 1 sz./1 słup są zamieszczane bezpłatnie.

Za niewielką opłatą zaprojektujemy i wydrukujemy każde ogłoszenie wg indywidualnego zlecenia Klienta

Umieszczanie materiałów na słupach ogłoszeniowych odbywa się 2 razy w tygodniu (tj. w poniedziałki i środy)
Samowolne zamieszczanie ogłoszeń i plakatów moze wiązać się z opłatą administracyjną do 400zł,-, ewentualnie innymi konsekwencjami wynikającymi z ogólnie obowiazujacego prawa .

Szczegóły w Regulaminie do wglądu w biurze Spółdzielni, przy ulicy Katowickiej 24e w Rawie Mazowieckiej, a także na stronach  internetowych:

Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka – www.rawamazowiecka.pl
Rawsko – Bialskiej Spółdzielni Socjalnej „Nadzieja i Praca”  – www.spoldzielniarawa.pl

NASZYM CELEM JEST ABY SŁUPY OGŁOSZENIOWE STANOWIŁY MIEJSCE REKLAMY A JEDNOCZEŚNIE BYŁY ESTETYCZNYM ELEMENTEM WYSTROJU NASZEGO MIASTAZapraszamy do korzystania z naszych usług

Kontakt:

Kontakt – 792 724 971 w godzinach 7-15.

mail : ogloszeniaslupy@gmail.com

CENNIK
usług polegających na rozmieszczeniu materiałów na miejskich słupach
i tablicach ogłoszeniowych obowiązujący od 1 września 2015r.

Cena za jeden plakat na jeden tydzień na jednym słupie ogłoszeniowym:

 • Format A-4,B-4    1zł+VAT,

 • Format A-3,B-3    2zł+VAT,

 • Format A-2,B-2    4zł+VAT,

 • Format A-1,B-1    6zł+VAT,

 • Format A-0,B-0    8zl+VAT,

  Za wykonanie plakatowania na życzenie klienta w dodatkowym terminie zaakceptowanym przez Zarządcę, doliczana zostaje dodatkowa opłata
  w kwocie 5 zł + VAT.

 • Wykaz słupów i tablic ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta Rawa Mazowiecka.


  Nr słupa

  Oznaczenie usytuowania słupa ogłoszeniowego
  1 ul. Kazimierza Wielkiego (przy sklepie Biedronka)
  2 Skrzyżowanie ul. Mszczonowskiej z ul. Kazimierza Wielkiego
  3 Skrzyżowanie ul. Jeżowskiej z ul. Skierniewicką
  4 Skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Skorupki
  5 ul. Mickiewicza (przy targowisku miejskim)
  6 ul. Kościuszki (przy poczcie)
  7 ul. Konstytucji 3 Maja
  8 ul. Konstytucji 3 Maja (przy Miejskim Domu Kultury)
  9 Skrzyżowanie ul. Krakowskiej z ul. Południową
  10 Skrzyżowanie ul. Zwolińskiego z ul. Niepodległości
  11 Skrzyżowanie ul Kościuszki z ul. Niepodległości
  12 ul. Solidarności
  13 ul. Tomaszowska (w rejonie skrzyżowania z ul. Solidarności)
  14 ul. Słowackiego/Zalew Tatar

Regulamin i cennik do pobrania

LODOŁAMACZ 2015

Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja i Praca”
LODOŁAMACZEM 2015 w Województwie Łódzkim.

Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja i Praca” została Lodołamaczem 2015 w województwie Łódzkim w kategorii Otwarty Rynek Pracy. Podczas uroczystej gali które odbyła się w Łodzi w Muzeum Kinematografii Lodołamacza wręczył Pan Jan Zając Prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
W Kategorii Zakładu Pracy Chronionej i srebrny medal otrzymał Zakład Aktywności Zawodowej z Rawy Mazowieckiej
LODOŁAMACZE to ludzie, firmy, instytucje, które angażują się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. Tworząc coraz lepsze warunki pracy i prowadząc dojrzałą politykę personalną stają się symbolem etyki w biznesie i otwarcia na potrzeby osób niepełnosprawnych. Jednocześnie pokazują, że człowiek niepełnosprawny może być doskonałym pracownikiem zaangażowanym w budowanie sukcesu firmy.
W łódzkiej kapitule konkursu „Lodołamacze 2015” zasiedli m.in. : wojewoda Jolanta Chełmińska, marszałek Witold Stępień, prezydent Hanna Zdanowska, posłanka Iwona Śledzińska – Katarasińska, okręgowy inspektor pracy Andrzej Świderski oraz dziennikarka telewizyjna Magdalena Michalak.
Laureaci zostali zaproszeni na ogólnopolską galę Konkursu Lodołamacze 2015 która odbędzie się 29 września 2015 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. Patronat honorowy nad konkursem objęła Małżonka Prezydenta RP Pani Agata Kornhauser-Duda
Konkurs LODOŁAMACZE organizowany jest corocznie od 2006 r. W tym roku realizowana była X edycja konkursu

ZWYCIĘZCY KONKURSU LODOŁAMACZE 2015:
Kategoria Zakład Pracy Chronionej
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2015 otrzymało przedsiębiorstwo Texpol Sp. z o.o. z Dłutowa
II miejsce i srebrny medal: Zakład Aktywności Zawodowej z Rawy Mazowieckiej
III miejsce i brązowy medal: SIZEI Spółdzielnia Inwalidów Zakład Elementów Indukcyjnych ze Skierniewic
Kategoria Otwarty Rynek
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2015 otrzymała Rawsko-Bielska Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja i Praca” z Rawy Mazowieckiej
II miejsce i brązowy medal: Instytut Postępowania Twórczego Sp. reklama z o.o. z Łodzi
III miejsce i srebrny medal: Spółdzielnia Socjalna Fado z Łodzi
Kategoria Instytucja
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2015 otrzymała Fundacja Gajusz
II miejsce i brązowy medal: Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc z Wieruszowa
III miejsce i brązowy medal: Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Tytuły honorowe
SUPER LODOŁAMACZ 2015: Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
LODOŁAMACZ SPECJALNY 2015: Małgorzata Niemczyk – Poseł na Sejm RP